Antukový

TENISOVÝ KURT

v Rašovicích je ve vlastnictví obce. Do provozu byl dán v roce 2005. Slouží především místním, ale zahrát si na něm, po dohodě, může kdokoliv.

Sportoviště tvoří antukový dvorec a tenisová zeď se zpevněnou asfaltovou plochou. S kurtem sousedí šatny se sociálním zařízením. V bezprostřední blízkosti kurtu se nachází krytá pergola, dětské hřiště a pohostinství. 

Každoročně se zde koná několik turnajů - ženská dvouhra, mužská a smíšená čtyřhra.

Před návštěvou si pročtěte 

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ V RAŠOVICÍCH


1. Antukový kurt je v provozu:
- v pracovní dny (mimo úterý) 15.00 - 20.00 hod.
- v sobotu a neděli - dopoledne 8.00 - 12.00 hod., odpoledne 15.00 - 20.00 hod.
Sezóna trvá od 1. 4. do 31. 10. běžného roku a bude vždy upřesněno dle vývoje počasí.

2. Hrací čas začíná každou celou hodinu a trvá 50 min., v následujících 10 min. jsou hráči povinni upravit kurt a následovně:
- před hrou - kurt nakropit a zamést umělé lajny
- po ukončení hry - kurt urovnat hrablem a zamést sítí nebo koštětem, případně uválcovat (dle pokynů správce)

3. Každý návštěvník antukového kurtu musí být vhodně oblečen (především vhodná obuv, která nepoškodí kurt).
4. Na kurtu hraje každý na vlastní nebezpečí !!!
5. Za mládež do 15 let zodpovídá dospělá osoba
6. Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce Rašovice dne 18. září 2003.
7. Kdo se nebude řídit schváleným řádem, nebude na kurt vpuštěn nebo bude ze hry vyloučen.